Tukinetti

Älykkäät mittaukset karjanruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU)

Maa- ja metsätalousminsteriö valitsi marraskuussa 2017 kolme uutta innovaatioryhmää. Näistä yksi, Älyrehu, toimii Kainuussa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön ja ProAgria Kainuun vetämänä.

Hankkeen tavoitteet

Hankken tavoitteena on löytää ratkaisuja rehun laadunvalvontaan ja karjan ruokinnan lehmäkohtaisen tasapainon seuraamiseen kehittämällä tilakäyttöön soveltuvia mittareita ja niiden tiedonsiirtosovelluksia mittaustulosten tehokasta hyödyntämistä varten. Hankkeen ratkaisuilla pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan viljelijän arkea, mutta myös laskemaan ruokintakustannuksia ja parantamaan tuottavuutta.

Toteutus

Käyttöönotettavilla ja kehitettävillä mittauksilla optimoidaan säilörehun korjuuaikaa ja esikuivatun tuorerehun keruuaikaa, sekä voidaan seurata rehun kuiva-ainepitoisuutta jopa päivittäin ja varmistaa näin oikea sekoitussuhde väkirehun kanssa aperuokinnassa. Ruokinnan vaikutusta naudan hyvinvointiin on myös tarpeen seurata. Erityisen tärkeää on poikimisen jälkeen korkeisiin tuotoksiin yltävien lehmien tiivis lehmäkohtainen seuranta, joka on mahdollista kehitettävillä biosensorimittauksilla.

Hanketta hallinnoivat Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ja ProAgria Kainuu ry

Älyrehu-hanke

Jaa tämä sivu

Hankkeen tiedot
Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU)

Voimassaoloaika:

1.1.2018 - 31.8.2020


Budjetti:

319 818 euroa, josta EU-rahoitusosuus on 42 %


Rahoittaja:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020, Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Henkilöstö
Tuija Kallio

projektitutkija
050 346 9808
tuija.kallio(at)oulu.fi

Minna Tanner

maatilayritysasiantuntija
040 572 3197
minna.tanner(at)proagria.fi