Tukinetti

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet ovat tehokas työkalu suunnitellessasi maatilasi tulevaisuutta. Huolellinen liiketoimintasuunnitelman laadinta luo kestävän perustan maatilan kehittämiselle.

Investointituista menestyksen eväitä maatilalle

Maatalouden investointitukien tukijaksot vuosittain ovat 16.10 – 15.1., 16.1.–15.3., 16.3.–15.8., 16.8.–15.10. Hakuajan jälkeen ei voi enää merkittävästi korottaa tukea ja lisätä kustannuksia hakemukseen. Rakentamista ei saa aloittaa eikä tilaussopimusta ja urakkasopimusta allekirjoittaa sekä konetta ja laitetta ei saa hankkia ennen tukipäätöstä. Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin ELY-keskukseen ennen tukijakson päättymistä.

Investointitukea hakevan tilan maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 000 euroa viimeistään viidentenä vuotena tukipäätöksestä. Tukea voi hakea esimerkiksi uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä näiden yhteydessä hankittaviin tarpeellisiin koneisiin ja laitteisiin, maataloustuotteiden myyntikunnostukseen, varastoihin, salaojitukseen, energiainvestointiin, tuotantorakennuksessa työskentelevän työoloja, maatalousyrityksen tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa (esm. multain) parantaviin investointeihin.

Tuki on avustusta, korkotukilainaa ja korkotukea tai niiden yhdistelmä. Tuotannollisten investointien lainaan voi hakea valtiontakausta. Enimmäistukitaso on 1,5 milj.€ maatilaa kohden kolmen verovuoden aikana. Pienin myönnettävä tuki rakentamisinvestoinnissa pitää olla yli 7 000 €. Muissa investoinneissa vastaava määrä on yli 3 000 €.

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus:

 • Tuen myöntäminen: yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi
 • Tuettuun rakentamiseen ja yksikkökustannuksiin liittyvät asiat: rakentamisasiantuntijat Anna Rissanen, 0295 038 445,
  anna.rissanen@ely-keskus.fi ja Jorma Suzuki, 0295 038 110, jorma.suzuki@ely-keskus.fi
 • Tuen maksaminen ja lainan nostoluvat: maksatusasiantuntijat Pirjo Kela, 0295 023 603, pirjo.kela@ely-keskus.fi ja Paavo Niemelä, 0295 023 613, paavo.niemela@ely-keskus.fi

  Ruokavirasto:
  Maatalouden investointituet
  Investointituista menestyksen eväitä maatilalle -esite

  Tietoa tuen hakemisesta ja tarvittavista liitteistä / Mavin määräys

  Neuvo2020 -asiantuntiapalveluilla voit edullisesti selvittää maatilan kehittämistä sekä investoinnin kokoa, kustannustasoa ja kannattavuutta:
  Maatilojen neuvonta (Neuvo2020)
  Nyt ei hyvät neuvotkaan maksa liikaa -esite

  Tuen ja maksatuksen hakeminen ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä -järjestelmän kautta:
  Hyrrä -asiointipalvelu
  Ohje tukihakemuksen tekemiseen ja maksun hakemiseen Hyrrässä

  Maatalouden investointituen maksaminen

  Tarvitset verottajalta Katso -tunnisteen, jotta pääset kirjautumaan pankkitunnuksilla Hyrrään hakemaan tukia ja niiden maksatuksia:
  Katso -tunnisteen perustaminen


  Seuraavaksi vihreä palkkilinkki Kainuun ELY-keskuksen www -sivuille. Valitse ylhäältä oikealta alueeksi Kainuu.

  ELY-keskus / Maatilojen kehittäminen