Tukinetti

Kantri-Neuvo KAO

Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Hankkeen tavoiteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä ja tuoda yrittäjien tietoon tuorein tieto alan innovaatioista koulutusten avulla.

Hankkeen toimenpiteet

KANTRI-NEUVO -hankkeessa Järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta kainuulaisille maaseutuyrittäjille kuuteen eri teemaan liittyen:

Hanke järjestää koulutuskokonaisuuksia, jotka lisäävät yrittäjien osaamista sekä uudistavat elinkeinoja. Koulutusteemoja ovat:

Maidon ja lihantuotanto, puutarhatalouden uudet viljelymenetelmät ja kasvit, luomu, maatilojen talouden hallinta ja spv, hyönteistalous, metsien monikäyttö


EU-osarahoitteinen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) koulutus turvaa yrittäjille edullisen koulutusmahdollisuuden.

Kantri-Neuvo

Jaa tämä sivu

Henkilöstö
Sari Laukkanen

Projektipäällikkö
044 797 4581
sari.laukkanen@kao.fi

Hankkeen tiedot
Kantri-Neuvo Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Voimassaoloaika:

1.7.2019 – 31.12.2021


Budjetti:

330 400 euroa


Rahoittaja:

Kainuun ELY -keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (MSR), koulutus- ja tiedonvälitys