Tukinetti

MaaseutuHarava

MaaseutuHarava-hanke on käynnistynyt MTK Pohjois-Suomen alueella Kainuussa.

Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelman tärkeimmiksi kehittämistehtäviksi on kirjattuna ohjelmakaudelle 2014–2020 maa- ja elintarviketalouden kannattavuuden parantaminen ja jatkuvuuden turvaaminen sekä maaseudun elinkeinojen vahvistaminen ja monipuolistaminen innovaatioita, osaamista ja yhteistyötä lisäämällä. Nämä aiheet ovatkin kyseisen hankkeen toiminnan päämäärinä tulevalla kaudella.

Hanke tähtää vahvasti tiedottamiseen niin eri sidosryhmien kuin viljelijöiden kautta. Tiedottamisen kanavana toimivat sähköiset lähteet kuin myös konkreettiset tapahtumat. Uudet toimintamallit on nähty maaseudun kehittämistyön tarpeena ja varsinkin sähköinen tiedotus, sosiaalinen media ja uudenlaiset kokoontumistavat on pyrittävä ottamaan käyttöön osaksi kehitystyötä. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään siihen, että ne vastaavat hankkeen kohderyhmän eli maatalousyrittäjien, maaseudun kehittäjätahojen sekä kuluttajien tarpeita.

Hanke koordinoi Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa ja sen alla toimivia hankkeita. Vahvalla sidosryhmäyhteistyöllä ja tiedottamisella estetään hankkeiden päällekkäisyyksiä ja lisätään tehokkuutta. Tehokkaaseen työskentelyyn ja vaikuttavuuteen päästään vain yhteistyöllä hankkeiden parissa kommunikoimalla hankkeiden välillä.

MTK Pohjois-Suomi

Jaa tämä sivu

Hankkeen tiedot
MaaseutuHarava

Voimassaoloaika:

1.01.2016-31.10.2018


Budjetti:

335 330 €


Rahoittaja:

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Kainuun ELY-keskus


Muuta:

Tiedonvälityshanke maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaedellytyksien ja osaamisen vahvistamiseen. Hanke myös koordinoi Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa.

Henkilöstö
Heidi Kumpula

Hankevetäjä
040 021 8720
heidi.kumpula@mtk.fi

Aiheeseen liittyviä linkkejä