Tukinetti

ProYritys Kainuu II

Alkuvaiheen tukea yritystoiminnan aloittamiseen ja muutostilanteisiin

ProYritys Kainuu II -hankkeen yritysasiantuntijat auttavat

 • yrittäjyyttä harkitsevia arvioimaan yritystoiminnan luomisen edellytyksiä
 • jo toimivia pienyrityksiä ja monialaisia maatiloja tarkastelemaan toimintaansa erityisesti liiketoiminnan suunnittelun ja kannattavuuden näkökulmista
 • yrityksiä ja yrittäjyyttä aloittavia investointi- ja kehittämistoimenpiteiden sekä rahoitusmahdollisuuksien piiriin

  Hankkeen erityisenä tavoitteena on yritysryhmien ja yritysyhteistyön synnyttäminen sekä digitaalisuuden, palveluinnovaatioiden ja rahoitusratkaisujen esilletuonti.

  Hankkeen piirissä on Kajaanin asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva yritystoiminta alle 50 työntekijän yrityksissä. Toimialoja ei ole rajattu.

  Palvelua saa maksutta yhden työpäivän verran vuotta kohti/asiakas. Keskustelun ja alustavien laskelmien avulla saatetaan yrityksiä etenemispoluille, joilla ne esimerkiksi erillisen toteutettavuusselvityksen, yrityskohtaisen kehittämis- tai investointihankkeen, Neuvo 2020 Kilpailukyky -palvelun tai yritysten kehittämispalveluiden kautta saavat käynnistettyä tai kehitettyä toimintaansa.

  ProAgria Kainuu
 • Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  ProYritys Kainuu II -hanke

  Voimassaoloaika:

  1.3.2018 - 31.12.2020 (I-hanke 1.5.2015-30.4.2018)


  Rahoittaja:

  Euroopan Maaseuturahasto ja Suomen valtio


  Muuta:

  ProYritys Kainuu II

  Henkilöstö
  Marjatta Pikkarainen

  Hankevastaava
  044 320 1585
  marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi

  Soili Hypén

  Yritysasiantuntija (pois 31.10.2018 saakka)
  040 776 4290
  soili.hypen@proagria.fi

  Anu Meriläinen

  Yritysasiantuntija
  043 827 2314
  anu.merilainen@maajakotitalousnaiset.fi

  Henna Hietakangas

  Hanketyöntekijä
  044 320 1587
  henna.hietakangas@maajakotitalousnaiset.fi

  Aiheeseen liittyviä tiedostoja