Tukinetti

Nuoren viljelijän aloitustuki tilanpidon aloitukseen

Aloitustuella saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle. Huolellinen elinkeinotoimintasuunnitelma ja riittävä osaaminen luovat menestymisen eväät. Tilan voit hankkia vanhemmilta tai joltain muulta taholta ostamalla, saamalla lahjana tai vuokraamalla.

Aloitustuella alkuun maatilan pidossa

Nuoren viljelijän aloitustuen tukijaksot vuosittain ovat 1.11–31.1., 1.2.–30.4., 1.5.–31.7., 1.8.–31.10. Tuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireilletullessa alle 41–vuotias.

Aloitustuessa on kaksi tasoa; korkeampi ja alempi aloitustuki. Tuen määrä on riippuvainen maatilalla saadun maatalouden yrittäjätulon määrästä. Ylemmässä aloitustuessa täytyy tilalla saavuttaa vähintään 25 000 euron maatalouden yrittäjätulo ja alemmassa vähintään 15 000 euron maatalouden yrittäjätulo viimeistään kolmantena vuotena tukipäätöksestä. Molemmissa tuissa maatilan enimmäisyrittäjätulo voi olla korkeintaan 400 000 euroa.

Aloitustuki sisältää avustuksen, lainaan myönnettävän korkotuen ja tuettavan kiinteistön varainsiirtoverovapauden arvon. Aloitustuki on avustuksena joko 35 000 € tai 10 000 € ja lainan korkotuki 30 000 € tai 15 000 € riippuen maatalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja korkeintaan 150 000 € tai 230 000 € aloitustuen tasosta riippuen.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat maatila pellot, metsät, tuotantarakennukset sekä asuinrakennus. Lisäksi tuettavia kustannuksia ovat maatilan hankinnan yhteydessä ja myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten maatalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta. Tuki edellyttää hakemuksen liitteeksi laaditun liiketoimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman noudattamista.

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus:

 • Tuen myöntäminen: yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi
 • Tuen maksaminen: maksatusasiantuntijat Pirjo Kela, 0295 023 603, pirjo.kela@ely-keskus.fi ja Paavo Niemelä, 0295 023 613, paavo.niemela@ely-keskus.fi

  Ruokavirasto:
  Nuoren viljelijän aloitustuki
  Aloitustuella alkuun maatilan pidossa -esite

  Tietoa tuen hakemisesta ja tarvittavista liitteistä / Mavin määräys

  Neuvo2020 -asiantuntiapalveluilla voit edullisesti selvittää tilanpidon aloittamiseen ja maatila kehittämiseen asioita:
  Maatilojen neuvonta (Neuvo2020)
  Nyt ei hyvät neuvotkaan maksa liikaa -esite

  Tuen ja maksatuksen hakeminen ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä -järjestelmän kautta:
  Hyrrä -asiointipalvelu
  Ohje tukihakemuksen ja lainan nostolupahakemuksen tekemiseen Hyrrässä

  Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksen pääset tekemään pankkitunnuksilla Hyrrään.

  Seuraavaksi vihreä palkkilinkki Kainuun ELY-keskuksen www -sivuille. Valitse ylhäältä oikealta alueeksi Kainuu.

  ELY-keskus / Maatilojen kehittäminen