Tukinetti

Tapahtumat

Vinkit hyvään kyntöjälkeen

15.10.2019

MinunMaatilani Wisu–ohjelmiston käyttökoulutuspäivä 16.10.2019

16.10.2019

MinunMaatilani Wisu–ohjelmiston käyttökoulutuspäivä 16.10.2019

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälä, LuVa
Hakuaika päättyy: 8.10.2019
Hinta: Koulutuspäivän hinta on 40 € / hlö / pv (alv 0%). Hinta sisältää aamupäiväkahvit sekä mahdollisen opetusmateriaalin. Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme hieman kalliimman osallistumismaksun (+ 10 € / pv).

Koulutuksen tavoite ja sisältö
8:30 – 8:50 Aamukahvit (hanke tarjoaa)
09:00
– Toimintatapa MinunMaatilani Wisussa
– Kasvin ja lajikkeen valinta sekä Lannoitussuunnitelman tekeminen
10:30
– Kasvinsuojelu ja IPM
– Satokirjaukset
– Tukihaun esitäyttö Wisusta
– Karttapalvelu ja mobiilikäyttö
11:15-12:15 Ruokatauko (omakustanne)
12:15 Yleinen toiminta tapa ja ympäristö
Nautarekisterin tapahtumat
Muut tapahtumat
13:45-14:00 Kahvitauko (omakustanne)
14:00-14:30 raportit ja listaukset, omien raporttinen luonti
14:30-14:45 Ohjelman asetukset
14:45 Päivän päätös

Koulutuksen hyödyt
Koulutuksen kohderyhmää ovat Minun Maatilani Wisu ohjelmaa käyttävät tai siihen siirtymässä olevat kainuulaiset viljelijät sekä ProAgrian asiantuntijat. Tavoitteena on lisätä viljelijöiden osaamista ohjelman käytössä.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Kouluttaja: Jani Kivipelto (WebWisu) ja Petri saarinen (Minun maatilani), Mtech Digital Solutions Oy

Koulutus liittyy Kantri-Neuvo Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hankkeen koulutustarjontaan.
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Seppälän päärakennuksessa, 2. krs:n pieni Atk -luokka, Kirkkoahontie 115, 87910 Linnantaus. Koulutukseen voi tuoda myös oman kannettavan tietokoneen.
Koulutuspäivä alkaa klo 9, lounas 11:15 (omakustanne), iltapäiväkahvit 13:45, lopetus 14:45.

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi

Ilmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu sivuilla www.kao.fi/lyhytkoulutukset
Ilmoittautumisaika päättyy 8.10.2019. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 8.10.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu.
Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Alkutuotannon laatu (keruutuotteet) 17.10.2019

17.10.2019

Alkutuotannon laatu (keruutuotteet) 17.10.2019

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälä, LuVa
Hakuaika päättyy: 9.10.2019
Hinta: Koulutuksen hinta on 35 € / hlö / pv (alv 0%). Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme hieman kalliimman osallistumismaksun (+ 10 € ).

Koulutuksen tavoite ja sisältö
Tervetulokahvit 8:45-9:00 Impilinnan kahvio
9:00 Teoriaa. Verkko-opiskelumahdollisuus (AC).
– raaka-aineiden talteenoton riskit
– laadunhallinnan keinot talteenotossa
– laadunhallinnan työkaluja
o vastaanottotarkastus ja laadun hyväksyntä
o varastokirjanpito
o laatumittarit ja mittaukset
11:00 -11:45 Lounas (omakustanne), 15:00 Koulutus päättyy
Koulutuksen hyödyt
Tehdä tunnetuksi erilaisia metsään liittyviä maatalouden sivuelinkeinomahdollisuuksia ja lisätä niiden käyttöä Kainuussa. Metsänomistajien tiedon lisääminen metsien monikäyttöön liittyen.
Keruutuotteiden laatuosaamisen lisääminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Kouluttajana toimii MMM, keruutuotetarkastaja Heli Pirinen, Idea Nature
Koulutus liittyy Kantri-Neuvo Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hankkeen koulutustarjontaan. Koulutus järjestetään Seppälän Impilinnassa, 2. krs:n Saimin Salissa, Kirkkoahontie 94 a, 87910 Linnantaus.
Koulutus sisältää verkko-opiskelumahdollisuuden (AC), reaaliaikaisen, tai tallenteen koulutuspäivästä. Kysy verkkokoulutuksesta: sari.laukkanen@kao.fi

Koulutuksen aineisto
Mahdollinen koulutusaineisto ja aamupäiväkahvit sisältyvät hintaan.

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi

lmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautuminen osoitteesta www.kao.fi/lyhytkoulutukset
Ilmoittautumisaika päättyy 9.10.2019. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 9.10.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu.
Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan.

Haaveiletko hyönteisalalle? -jauhopukkien kasvattaminen ruoka- ja rehukäyttöön -koulutus 22.10.2019

22.10.2019

Haaveiletko hyönteisalalle? -jauhopukkien kasvattaminen ruoka- ja rehukäyttöön -koulutus 22.10.2019

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälän Impilinna, LuVa
Hakuaika päättyy: 14.10.2019
Hinta: Koulutuspäivän hinta on 40 € / hlö / pv (alv 0%). Hinta sisältää iltapäiväkahvit, maistiaiset sekä mahdollisen opetusmateriaalin. Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme hieman kalliimman osallistumismaksun (+ 10 € / pv).

Koulutuksen sisältö
Päivän ohjelma:
Aloitus klo 8:30 Impilinna, Tuompon Sali.

Ruokahyönteiset (45 min): kasvatettavat lajit, ominaisuudet ja käyttö elintarvikkeena.
Jauhopukkien kasvatus (4 h):
– Jauhopukkien kasvatussyklin vaiheet, ruokinta ja populaation ylläpito.
– Käsittely eri kasvuvaiheissa ja sadon korjaaminen (käytäntö)
Hyönteisfarmin perustaminen (45 min): yleiset tilavaatimukset ja investointitarpeet kaupallisen mittakaavan jauhopukkien tuotantoon.
Jauhopukkien jalostaminen elintarvikekäyttöön (1 h): Jälkikäsittely ja jatkojalostus elintarvikekäyttöön pienessä mittakaavassa.
Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet (1 h): Keskeinen ruokaviraston ohjeistus hyönteisten alkutuotantoon sekä omavalvonta- ja rekisteröitymisvelvoitteet hyönteisalan toimijoille.
n. klo 16:00 Palautelomakkeiden täyttö ja koulutuspäivän päätös

Koulutuksen hyödyt
Hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena sallitaan Suomessa. Suomalaisetkin pääsevät herkuttelemaan esimerkiksi paistetuilla heinäsirkoilla tai madoilla. Suomessakin kuluttajien kiinnostus hyönteisruokaa kohti on kasvanut. Viime vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vastanneista 70 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut käyttämään hyönteisiä ruoanlaitossa. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat perustiedot jauhopukkien (jauhomatojen) kaupallisen kasvatuksen aloittamiseen ja edelleen kehittämiseen.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Kouluttajana toimii Jaakko Korpela, EntoCube Oy.
Koulutus liittyy Kantri-Neuvo – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hankkeen koulutustarjontaan.
Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.
Päivän aloitus klo 8:30, lounas 11-11:45 (omakustanne), kahvit 13:30 ja päivä päätetään klo 16.

Koulutuksen aineisto
Mahdollinen koulutusaineisto ja maistiaiset sisältyvät hintaan.

Lisätietoja koulutuksesta[7b]
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi

lmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti sivuilla www.kao.fi/lyhytkoulutukset.
Ilmoittautumisaika päättyy 14.10.2019. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 14.10.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu.

Haaveiletko hyönteisalalle? -jauhopukkien kasvattaminen ruoka- ja rehukäyttöön -koulutus 22.10.2019

22.10.2019

Haaveiletko hyönteisalalle? -jauhopukkien kasvattaminen ruoka- ja rehukäyttöön -koulutus 22.10.2019

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälän Impilinna, Kirkkoahontie 94a, 87910 Linnantaus
Hakuaika päättyy: 14.10.2019
Hinta: Koulutuspäivän hinta on 40 € / hlö / pv (alv 0%). Hinta sisältää iltapäiväkahvit, maistiaiset sekä mahdollisen opetusmateriaalin. Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme hieman kalliimman osallistumismaksun (+ 10 € / pv).

Koulutuksen tavoite ja sisältö
Aloitus klo 8:30 Impilinna, Esterin Sali.
Ruokahyönteiset (45 min): kasvatettavat lajit, ominaisuudet ja käyttö elintarvikkeena.
Jauhopukkien kasvatus (4 h):
– Jauhopukkien kasvatussyklin vaiheet, ruokinta ja populaation ylläpito.
– Käsittely eri kasvuvaiheissa ja sadon korjaaminen (käytäntö)
Hyönteisfarmin perustaminen (45 min): yleiset tilavaatimukset ja investointitarpeet kaupallisen mittakaavan jauhopukkien tuotantoon.
Jauhopukkien jalostaminen elintarvikekäyttöön (1 h): Jälkikäsittely ja jatkojalostus elintarvikekäyttöön pienessä mittakaavassa.
Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet (1 h): Keskeinen ruokaviraston ohjeistus hyönteisten alkutuotantoon sekä omavalvonta- ja rekisteröitymisvelvoitteet hyönteisalan toimijoille.
n. klo 16:00 Palautelomakkeiden täyttö ja koulutuspäivän päätös

Koulutuksen hyödyt
Hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena sallitaan Suomessa. Suomalaisetkin pääsevät herkuttelemaan esimerkiksi paistetuilla heinäsirkoilla tai madoilla. Suomessakin kuluttajien kiinnostus hyönteisruokaa kohti on kasvanut. Viime vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vastanneista 70 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut käyttämään hyönteisiä ruoanlaitossa. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat perustiedot jauhopukkien (jauhomatojen) kaupallisen kasvatuksen aloittamiseen ja edelleen kehittämiseen.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Kouluttajana toimii Jaakko Korpela, EntoCube Oy.
Koulutus liittyy Kantri-Neuvo – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hankkeen koulutustarjontaan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä MTK -Pohjois-Suomen MaaseutuHarava -hankkeen kanssa.

Päivän aloitus klo 8:30, lounas 11-11:45 (omakustanne), kahvit 13:30 ja päivä päätetään klo 16.

Koulutuksen aineisto
Mahdollinen koulutusaineisto ja maistiaiset sisältyvät hintaan.

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi

lmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti www.kao.fi/lyhytkoulutukset -sivuilla.

Ilmoittautumisaika päättyy 14.10.2019. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 14.10.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu. Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Sirkkatarhauksen aloittaminen -pienryhmäkoulutus 23.10.2019 (yht. 4-7 pv osallistujista riippuen)

23.10.2019

Sirkkatarhauksen aloittaminen -pienryhmäkoulutus 23.10.2019 (yht. 4-7 pv osallistujista riippuen)

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälä, LuVa
Hakuaika päättyy: 8.10.2019
Hinta: Koulutuspaketin hinta on 330 € / hlö ( alv 0). Hinta sisältää iltapäiväkahvit aloituspäivänä sekä opetusmateriaalin. Voit osallistua myös pelkästään aloituspäivään, jos ryhmään mahtuu. Aloituspäivän hinta kainuulaisille viljelijöille on 60 € / pv ( alv 0) aloituspäivä järjestetään 23.10.2019. Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme hieman kalliimman osallistumismaksun. Kainuun ulkopuolisille koko kurssin hinta on 380 € ( alv 0) ei sis. matkakuluja, matkakulut (sis. kouluttajan mahdollinen majoitus) päivärahoineen lisätään laskuun. Kurssimaksu laskutetaan.

Koulutuksen tavoite ja sisältö
1. päivä, 23.10.2019, klo 9-15 : Hyönteistuotannon perusteet (teoriaa)
– Ruokahyönteiset ( 45 min)
– Sirkkojen kasvatus ( 2 h)
– Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet ( 1,5 h)
– Hyönteisfarmin perustaminen ( 45 min)
– Sirkkabusiness, keskustelua

2. päivä, 24.10.2019, klo 9-11:30 (teoriaa + käytäntöä keittiöllä)
– Sirkkojen jatkojalostaminen elintarvikekäyttöön (1,5-2 h): Jälkikäsittely, kuivaaminen ja
sirkkajauheen valmistaminen pienessä mittakaavassa.
– Sirkkabusiness, keskustelu jatkuu
HUOM! Tuotekehityskeittiöllä työskentely vaatii omat varusteet: puhtaat vaatteet + sisäkengät. Essut talon puolesta.

3. päivä osallistujien tiloilla, 1 pv/ tila, erikseen sovittavana ajankohtana
4. päivä, verkko-opiskelua, 1 pv/ tila, erikseen sovittuna ajankohtana
Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on kehittää hyönteistuotantoa Kainuussa. Pienryhmässä käsitellään uusinta tutkimustietoa kansantajuisesti ja konkreettiseen toimintaan tilalla soveltaen.

Kouluttajana toimii Jaakko Korpela, EntoCube Oy

Koulutuksen toteutus ja kesto
Koulutus sisältää 3 lähipäivää. Lähipäivät; 23.-24.10.2019 + yhden tilalla tapahtuvan käytännön koulutuspäivän joka sovitaan kouluttajan kanssa erikseen. Lisäksi 1 verkkokoulutuspäivä/osallistuja erikseen sovittuna ajankohtana. Lähipäivät järjestetään KAO/luonnonvara-alan toimipaikassa Seppälän Impilinnassa (Saimin sali + tuotekehityskeittiö), Kirkkoahontie 94, 879100
Koulutus 23.10.2019: Aloitus 9:00, lounas klo 11:15 (omakustanne), iltapäiväkahvit klo 13:30.
Koulutus 24.10.2019: Aloitus 9:00, kahvit n. 10:30.

Koulutus liittyy Kantri-Neuvo Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hankkeen koulutustarjontaan.

Koulutuksen aineisto
Kurssimateriaali sisältyy hintaan. Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan kouluttajatahon kautta sirkkatarhauksen aloittamiseen liittyvää välineistöä (ei sis.hintaan) voit tutustua siihen ennakkoon www.entocube.com sivustolla.

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen, p. 044 797 4581, sari.laukkanen@kao.fi

Ilmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu sivuilla www.kao.fi/lyhytkoulutukset
lmoittautumisaika päättyy 8.10.2019. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuspäivän hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta 8.10.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan.

Koulutuksen 1. päivä järjestetään yhteistyössä MaaseutuHarava- hankkeen kanssa.

Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Kasvinviljelyn hiiliaakkoset -juuresta ilmastoon, pienryhmäkoulutus, 31.10.2019-13.3.2020 (5 pv)

31.10.2019

Kasvinviljelyn hiiliaakkoset -juuresta ilmastoon, pienryhmäkoulutus, 31.10.2019-13.3.2020 (5 pv)

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälä, LuVa tai muu yhdessä ryhmän kanssa sovittu paikka
Hakuaika päättyy: 24.10.2019
Hinta: Koulutuksen hinta 260 € (alv 0%), koko kurssi (5 pv).

Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme +10 € / pv kalliimman osallistujamaksun (310 €).

Koulutuksen tavoite ja sisältö
1. pv Johdatus pienryhmään- Ilmastonmuutos -mitä se on? ”Palastellaan ilmastoMörkö” 31.10.2019
2. pv Peruskunnostus- merkitys- maan kasvukunto ”Miksi maan matoset ovat niin tärkeitä?” 2.12.2019
3. pv Viljelykierrot ja kasvien valinta/ juuristot eri kasveilla – kasvilajien mahdollisuudet 7.1.2019
4. pv Lannoitus ja ravinteet -maaperän parhaat dopingit 7.2.2020
5. pv Erikoisalat, mm. kosteikot- luonnon monimuotoisuus rikkaudeksi 13.3.2020.
Päivämäärät ovat alustavia.

Koulutuksen hyödyt
Koulutuksen läpileikkaavana teemana on ilmastonmuutos. Aloittavien ja jo toiminnassa olevien tilojen/yrittäjien toimesta muodostetaan pienryhmä, jossa laaditaan tilakohtainen SWOT ilmastonmuutos huomioiden. Pienryhmässä käsitellään uusinta tutkimustietoa kansantajuisesti ja konkreettiseen toimintaan tilalla soveltaen. Tavoitteena on uusien kasvien, toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden käyttöönotto tiloilla, resurssitehokkuus sekä verkostoitumisen edistäminen maaseutuelinkeinoissa.
Koulutus on suunnattu kainuulaisille maatiloille, toiminnassa oleville ja/tai aloittaville.
Pienryhmäläisten on mahdollista myös käyttää tilakohtaista NEUVO 2020-palvelua. Palvelun avulla voidaan syventyä tarkemmin tilakohtaisiin ratkaisuihin ja toimenpiteisiin. ProAgrian neuvojilla on monilta eri osa-alueilta mahdollisuus ja oikeudet toteuttaa NEUVO 2020 sisältyvää palvelua.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Kouluttajat: Maarit Partanen/Nurmentuotannon osaamisvastaava-kasvinviljely/ ProAgria Kainuu/Itä-Suomi
Katariina Kalliokoski/ Kasvinviljely-Luomu/ ProAgria Kainuu/ Itä-Suomi

Koulutus liittyy Kantri-Neuvo -Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hankkeen koulutustarjontaan. Koulutus kestää 5 päivää ja se järjestetään KAO/luonnonvara-alan toimipaikassa Seppälän Impilinnassa, Saimin salissa, Kirkkoahontie 94 a, 87910 Linnantaus tai erikseen sovitussa paikassa, esim. tiloilla. Aloituspäivä järjestetään Impilinnassa.

Koulutuksiin liittyy verkko-opiskelumahdollisuus. (Voit siis olla reaaliaikaisesti mukana pienryhmäkoulutuksessa verkon välityksellä, kotoasi käsin)

Koulutuspäivä alkaa klo 10 , koulutus klo 10-15 (lounas klo 11-11:45, omakustanne, kahvit 10:00, hanke tarjoaa).
Kainuun ulkopuolelta tulevilla on mahdollisuus varata edullinen majoitus koulun asuntolasta. Yhteydenotot majoitukseen liittyen: fatima.selimi@kao.fi.
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Koulutuksen aineisto
Sisältyy hintaan, jaetaan koulutuspäivien aikana.

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen p. 044 7974581, sari.laukkanen ( at ) kao.fi

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti sivuilta www.kao.fi/lyhytkoulutukset
Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen koulutusta, 24.10.2019. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 24.10.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu. Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Puiden sivuvirtojen hyödyntäminen 4.11.2019

04.11.2019

Puiden sivuvirtojen hyödyntäminen 4.11.2019

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälä, LuVa
Hakuaika päättyy: 27.10.2019
Hinta: Koulutuksen hinta on 35 € / hlö / pv (alv 0%). Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme hieman kalliimman osallistumismaksun (+ 10 € ).

Koulutuksen sisältö ja tavoite
Tervetulokahvit 8:45-9:00 Impilinnan kahvio
9:00 -15:00 Koulutus Saimin Salissa, AC-mahdollisuus
– case kuusi, mänty, koivu ja paju
– raaka-aineiden tehokas talteenotto
– puiden vaikuteaineet ja niiden hyödyntäminen
– case kosmetiikka- ja elintarvikkeet, biopakkaukset
11:00 -11:45 Lounas (omakustanne), 15:00 Koulutus päättyy
Koulutuksen hyödyt

Tehdä tunnetuksi erilaisia metsään liittyviä maatalouden sivuelinkeinomahdollisuuksia ja lisätä niiden käyttöä Kainuussa. Metsänomistajien tiedon lisääminen metsien monikäyttöön liittyen.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Kouluttajana toimii MMM, keruutuotetarkastaja Heli Pirinen, Ideanature
Koulutus liittyy Kantri-Neuvo Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hankkeen koulutustarjontaan. Koulutus järjestetään Seppälän Impilinnassa, 2. krs:n Saimin Salissa, Kirkkoahontie 94 a, 87910 Linnantaus.

Koulutus sisältää verkko-opiskelumahdollisuuden (AC), reaaliaikaisen, tai tallenteen koulutuspäivästä. Kysy verkkokoulutuksesta: sari.laukkanen@kao.fi

Koulutuksen aineisto
Mahdollinen koulutusaineisto ja aamupäiväkahvit sisältyvät hintaan.

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi

Ilmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu sivuilla www.kao.fi/lyhytkoulutukset
Ilmoittautumisaika päättyy 27.10.2019. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 27.10.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu.
Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan.
Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Sami Tallbergin Villiyrtit luonnosta lautaselle – työpaja

05.11.2019

Työpajassa valmistetaan palkitun keittiömestarin, biohakkeri Sami Tallbergin johdolla juhlaillallinen, joka sisältää runsaasti Suomen luonnosta saatavia raaka-aineita. Keittiössä toimivien kurssilaisten tavoitteena on luonnon raaka-aineiden käytön lisäksi oppia toteuttamaan juhlaillallinen. Menussa hyödynnetään kainuulaisia sieniä, marjoja sekä villiyrttejä. Se millainen juhlaillallinen on, onkin kaikille yllätys!

Ilmoittautuminen

Maatilan sukupolvenvaihdos -koulutus 12.11.2019

12.11.2019

Maatilan sukupolvenvaihdos -koulutus 12.11.2019

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälä, LuVa
Hakuaika päättyy: 5.11.2019
Hinta: Koulutuksen (1 pv) hinta on 30 € / yksittäinen hlö (alv 0) tai osallistujat maatilalta (esim luopujat ja jatkajat, 2-3 hlöä). Osallistujamaksu laskutetaan. Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme erillishinnoittelun mukaisen osallistumismaksun ( + 10 € / pv).

Koulutuksen tavoite ja sisältö
12.11.2019 klo 9-15, Tuompon Sali, Seppälän Impilinna tai verkko-opiskeluna, sisältö:
9-10 Maatilan sukupolvenvaihdoksen eteneminen vaiheittain ja valmistautuminen sukupolvenvaihdokseen; Riku Leinonen, talouden ja omistajavaihdosten asiantuntija, ProAgria Kainuu
10-11 Nuorten viljelijöiden aloitustuki / Maatilojen investointituki; Eeva Heikkinen, yritystutkija, Kainuun ELY-keskus
Lounas, omakustenne
12-13 Eläkejärjestelymahdollisuudet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Vakuuttaminen jatkajan ja luopujan osalta ennen ja jälkeen tilan luovutuksen; Harri Hurskainen, MELA
13-14 Sukupolvenvaihdoksen rahoitus; Olli Kokkonen, pankinjohtaja, OP Kainuu
Kahvit
14-15 Luopujan ja jatkajan verotus sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Neuvo 2020 palvelut SPVn tekemisen apuna.; Riku Leinonen, talouden ja omistajavaihdosten asiantuntija, ProAgria Kainuu

Koulutuksen hyödyt
Maatilan sukupolvenvaihdoskoulutuksen tavoitteena on innostaa, antaa tietoa ja auttaa sukupolvenvaihdoksen toteuttamisessa. Maatilan sukupolvenvaihdoskoulutuksen kohderyhmänä ovat sellaisten maatilojen nykyinen ja tuleva sukupolvi, joilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen viiden vuoden kuluttua tai aiemmin.
Tavoitteena on myös tuoda osallistujille tietoa Neuvo 2020 palvelun tarjoamista mahdollisuuksista sukupolvenvaihdoksen tekemiseksi.

Maatilan sukupolvenvaihdos –koulutuskokonaisuus sisältää yhden teoriapäivän josta tehdään AC- tallenne. Näinollen koulutukseen voi osallistua myös verkon kautta joko reaaliaikaisesti tai katsomalla päivästä tehdyn tallenteen. Tallennetilauksen voit tehdä ottamalla yhteyttä hankkeen henkilöstöön.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Seppälän Impilinnassa, Kirkkoahonkatu 94a, 87910 Linnantaus.
Lisätiedot verkko-opiskelusta p. 044 797 4581.

Koulutuksen aineisto
Koulutusmateriaali sisältyy kurssin hintaan.

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi

Ilmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu sivuilta www.kao.fi/lyhytkoulutukset.
Huom! Jokainen samalta )tilalta osallistuva henkilö ilmoittautuu erikseen!
Ilmoittautumisaika päättyy 5.11.2019. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 5.11.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu.

Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Opintomatka Suomen Kädentaidot -messuille 14.-15.11.2019

14.11.2019

Luonto inspiroi kädentaitoja ja taidetta!

Tervetuloa opintomatkalle Suomen Kädentaidot -messuille Tampereelle. Pohjoismaiden suurimmassa käsityöalan tapahtumassa on yli 700 näytteilleasettajaa, jotka esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan. Koko käsityöalan kirjon lisäksi
messuilla voi tutustua luonnonmateriaalien käyttöön ja trendeihin sekä saada ideoita, markkinointivinkkejä ja uusia kontakteja.

Messujen lisäksi tutustumme opastetusti Kuopion taidemuseoon, jossa muun muassa Taiteilijan katse -näyttelyn luonto-osio kertoo, miten luontoelämyksen tai maiseman havainnointi on ajan saatossa muuttunut. Vieraillemme myös Kuopion korttelimuseossa katsomassa kädentaidon ammattilaisten kotien tunnelmaa ja muodikkaasti nykyaikaan siirrettäviä perinteitä. Kuopion Kauppahallissa on tilaisuus nauttia iltapäiväkahvit. Varsinaisen lounaan syömme laadukkaassa Isä Camillo-ravintolassa Kuopiossa.

Kahden päivän opintomatkalla yövymme Hotelli Miltonissa Jyväskylässä. Ennen hotelliin majoittumista pistäydymme Pandan tehtaanmyymälässä Vaajakoskella lakritsihengessä. Jyväskylässä halukkailla on mahdollisuus yhteiseen omakustanteiseen illalliseen.

Matkan hinta on 50 euroa + alv 24 % (62 euroa sis. alv 24 %). Hinta sisältää matkat, yhden yön majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa, hotelliaamiaisen, matkaohjelmaan sisältyvät vierailut sekä yhden päivän messulipun. Muut mahdolliset ruokailut ovat omakustanteisia. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 30 euroa. Huoneita on rajoitetusti.

Ilmoittautumiset perjantaihin 18.10.2019 mennessä elina.nihtila(at)arktisetaromit.fi.

Matkaa varten varatut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella vielä marraskuussa.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.Osallistujat huolehtivat itse vakuutusturvastaan, eivätkä ole vakuutettuja Arktiset Aromit ry:n toimesta.

Opintomatka on osa Arktiset Aromit ry:n KALKE-hanketta, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. KALKE-hankkee tavoitteena on edistää Kainuun luonnontuotealaa. Matka on tarkoitettu Kainuussa luonnontuote-, elintarvike-, matkailu- ja käsityöaloilla toimiville tai yrittäjyyttä suunnitteleville.

Maistuvampi Kainuu

28.11.2019

Maistuvampi Kainuu- elintarvikepäivä 28.11.2019 klo 9.30-15
Kaukametsän opiston auditorio, Koskikatu 4 B, 87100 Kajaani


Ohjelma

Tilaisuuden juontaa Elina Nihtilä, Arktiset Aromit

9.30-10.00 Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa

10.05 Ruokastrategian makeimmat palat 2019-2025, Soili Hypèn MKN

10.30. Karjalaisen ruokakulttuurin äänekäs portinvartija" - Annin vinkit hyvään ja elämykselliseen ruokaan, Puukarin pysäkki, Anni Korhonen

11.15. Arkiruoan murros ja kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät, Terhi Pohjanheimo, Turun Yliopisto

12.15. Lounas, omakustanteinen

13.15. European Region of Gastronomy Juhlavuosi Kuopiossa, Ilona Sares

13.45. Alueelliset erityispiirteet hittituotteiksi – villiruoka, ruokahävikki, erikoiskasvit, ruokainnovaatiot, luomu, villiruokakokki Ossi Paloneva

14.30. Loppuporinat

14.45. Lähtökahvit

Tilaisuuden järjestävät Maistuva Kainuu- ja MaaseutuHarava- hankkeet. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittautumiset 22.11. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/maistuvakainuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tilaisuutta.

Lisätiedot: Henna Hietakangas, p. 044 320 1587.

Positiivinen vahvistaminen tuotantoeläinten käsittelyssä 28.11.2019

28.11.2019

Positiivinen vahvistaminen tuotantoeläinten käsittelyssä 28.11.2019

Koulutuksen tiedot
Koulutuspaikka: Kajaani Seppälä, LuVa
Hakuaika päättyy: 17.11.2019
Hinta: Koulutuspäivän hinta on 50 € / hlö / pv (alv 0%). Hinta sisältää iltapäiväkahvit sekä mahdollisen opetusmateriaalin. Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme hieman kalliimman osallistumismaksun (+ 10 € / pv).

Koulutuksen tavoite ja sisältö
Positiivinen vahvistaminen lypsykarjan käsittelyssä
”Tietoa kenelle tahansa joka käsittelee nautakarjaa missä tahansa”. Miten nauta toimii ja miten se oppii

Aloitus klo 9, Lk 1, Seppälän koulun päärakennus
Low energy handling – Tehokas ja turvallinen käsittely
– luonnevikaisia nautoja ei ole olemassa
Naudan elämä ihmisen kanssa harmoniseksi.
Käsitteestä Welfare käsitteeseen Wellbeing
Eläintä ei tarvitse kouluttaa
– Nauta osaa toimia, sitä ei tarvitse kouluttaa. Miten ihminen saa sen käyttäytymään haluamallaan tavalla?
– Oikea eläinten käsittely säästää aikaa ja vähentää molempien kokemaa stressiä
– jos n 20 min ennen lypsyä lehmä stressaantuu väärästä käsittelystä, sen veren adrenaliinipitoisuus estää oksitosiinin erittymistä. Sen seurauksena lypsetty maitomäärä kyseisellä lypsykerralla alittaa lehmän tuotantokapasiteetin.

Ruokailu 11:00-11:45 (omakustanne), Kahvit 13:30, klo 15 Koulutus päättyy

Koulutuksen hyödyt
Keskimäärin 80% karjasta toimii oikein. Ns. ongelmayksilöitä karjasta riippuen 10-20% joiden kanssa menee enemmän aikaa. Jos eläin oppii väärän toimintamallin lypsyssä/lypsyasemalla/lypsyrobotilla, siitä tulee päivittäinen jarru tehokkaalle tuotannolle ja kyseisen eläimen hyvinvoinnille. 80% ajasta tehdään työtä 20% eläinyksilöiden kanssa.

Kurssin tavoitteena on oppia keinoja karjan käsittelyyn positiivisen vahvistamisen kautta.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Kouluttajana toimii Tiina Karlström, kotieläinagrologi AMK, ProAgria Huippuosaaja – lypsykarjan ruokinta, terveys ja hyvinvointi, Certified CowSignalsMaster, ProAgria Oulu

Perimme perumattomista ilmoittautumista 100 % osallistumismaksun. Peruutukset viikkoa ennen koulutuksen alkua s-postitse sari.laukkanen@kao.fi.

Koulutuksen aineisto
Koulutusaineisto sisältyy kurssin hintaan. Osa koulutuksesta järjestetään Seppälän navetalla. Ota omat navettavaatteet mukaan!

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.fi

Ilmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu sivuilla www.kao.fi/lyhytkoulutukset
Ilmoittautumisaika päättyy 17.11.2019. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuspäivän hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta 17.11.2019 mennessä ja osallistuja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan.
Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

942,932,940,927,939,935,937,934,943,931,945,941,933